Selskapet

MAHO Holding AS ble stiftet 20. mars 2010, og er et investeringsselskap. MAHO Holding AS sitt formål er å «Drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på eie og investere i aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper, investere i eiendom samt virksomhet som naturlig faller inn under dette.»

Kort tid etter etablerte selskapet datterselskapet Lundedalen Lagertjenester AS som driver utleie av lagerplass fra lagerhallen lokalisert i Lundedalen industriområde på Heistad i Porsgrunn kommune. Lundedalen Lagertjenester AS har kjøpt tomt nummer to for å sikre plass for videre vekst.

Konsernet MAHO Holding AS med tilhørende datterselskap(er) satser tungt på eiendomsutvikling. Selskapet er og vil være en seriøs utvikler av eiendom i Grenlandsregionen.

I tillegg til utvikling av eiendom gjennom egne selskaper, kjøper og selger selskapet aksjer og fond i børsnoterte selskaper.

Selskapet er i registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 995 407 922. Selskapet er sortert i NACE-bransje 70.100 Hovedkontortjenester.