Velkommen til MAHO Holding AS

MAHO Holding AS ble stiftet 20. mars 2010, og er et investeringsselskap. MAHO Holding AS sitt formål er å «Drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på eie og investere i aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper, investere i eiendom samt virksomhet som naturlig faller inn under dette.»

Konsernet MAHO Holding AS med tilhørende datterselskap(er) satser tungt på eiendomsutvikling. Selskapet er og vil være en seriøs utvikler av eiendom i Grenlandsregionen. Ved å tilby attraktive tjenester innenfor utleie, vil konsernet med tilhørende datterselskap(er) skape attraktive løsninger som igjen skaper lojale kunder.

I tillegg til utvikling av eiendom gjennom egne selskaper, kjøper og selger selskapet aksjer og fond i børsnoterte selskaper.

Selskapet er i registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 995 407 922. Selskapet er sortert i NACE-bransje 70.100 Hovedkontortjenester.