Tjenester

Selskapet kan bistå kunder med ulike behov, i eget selskap eller i datterselskap.

Utleie av eiendom/lagerplass
For de som trenger lagerplass, kan Lundedalen Lagertjenester AS tilby dette.

Generelle konsulentoppdrag
Styrets leder Martin Holm har opparbeidet seg verdifull kompetanse som gründer av konsernet MAHO Holding AS, og ikke minst gjennom datterselskapet Lundedalen Lagertjenester AS.

Har du noen ideer eller er du i oppstartsfasen av etablering av egen virksomhet? Kanskje har du kommet litt på vei, men lurer på en del konkrete ting? De fleste gründere er kreative og ser muligheter, men møter utfordringer på mange områder, ikke minst innen økonomi, enkel jus og offentlig forvaltning og byråkrati. Jeg har etter hvert fått betydelig erfaring som kan gi deg svar på konkrete, like, eller tilnærmet like problemstillinger som jeg har opplevd i mine virksomheter.

Jeg kan ikke alt, men en del om mye. Kanskje nettopp om det du trenger svar på. Trenger du hjelp til det rent praktiske i forbindelse med registrering av virksomheten i Brønnøysundregistrene kan jeg hjelpe med det også. Jeg påtar meg konsulentoppdrag med hovedvekt på rådgivning for mindre virksomheter før oppstart og i oppstartsfasen. Pris avtales pr. time eller oppdrag.

Jeg har eksamen i Styrekompetanse I fra Handelshøyskolen BI. Jeg har tidligere jobbet innen varehandel/dagligvare og godstransport, og jobber nå innen persontransport. Dette er bransjer jeg kjenner godt. Har du behov for en person til styret i ditt selskap, ta kontakt.

Utlendingssaker; visumsøknader og familiegjenforening, spesielt rettet mot nordmenn som planlegger å gifte seg med, eller har giftet seg med utenlandske statsborgere
Grenseløs kjærlighet kan vare helt til papirmølla. Du vet det, dersom du er norsk og har møtt den store kjærligheten utenlands. Det er ikke enkelt, og veien å gå kan ta motet fra mange. Jeg kan bistå med rådgivning og «steg-for-steg» i hele prosessen, til en medmenneskelig pris. Gjør du feil, kan det koste både penger og tid. I disse sakene er ofte tid viktigst. Hvem kan vel forestille seg hvordan det er å vente noen måneder ekstra fordi det ble gjort en formell feil? Ta kontakt slik at vi kan diskutere saken din og forhåpentligvis finne de gode løsningene sammen.

IT konsulent
Jeg har allsidig kompetanse innen IT, og har god kompetanse over hele spekteret, fra hardware (fysisk datamaskin og øvrig utstyr) til software (programvare). Jeg spisser likevel kompetansen mot enkle, men kostnadseffektive webløsninger, samt Excel.

Jeg står bak flere aktive nettsteder. Nettstedene er enkle, men tilbyr formidling av informasjon på en ryddig og enkel måte. Hvis du har behov for eget nettsted til formidling av enkel informasjon, kan jeg være behjelpelig med dette til en konkurransedyktig pris. Videre vedlikehold kan gjøres av deg eller meg, eller i fellesskap.

Excel er et kraftig og godt kjent verktøy i Microsoft sin Office-pakke. Excel kan hjelpe deg med det meste, hvis du kan bruke det. Har du en konkret problemstilling der du tror Excel kan brukes, er det ganske sikkert at jeg kan hjelpe deg. Jeg kan lage Excel-ark du kan bruke videre for å spare tid og effektivisere hverdagen. Bruker du Excel mot kunder, er det viktig at det ser ryddig og pent ut. Jeg har over 10 års erfaring i bruk av Excel, og har vært innom det meste.

Ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
Martin Holm