Datterselskaper

Lundedalen Lagertjenester AS er et 100 % heleid datterselskap av MAHO Holding AS. MAHO Holding AS eier 101 av 101 aksjer i selskapet. Lundedalen Lagertjenester AS driver utleie av lagerplass fra lagerhallen lokalisert i Lundedalen industriområde på Heistad i Porsgrunn kommune.