Kapital og aksjonærer

Selskapet har kr. 101.000,- i aksjekapital og kr 1.699.000,- i overkurs, samlet kr 1.800.000,-. Se regnskapstall fra Proff ved å klikke her.

Alle aksjene eies av selskapets kontaktperson og styrets leder Martin Holm. Se aksjonærer fra Proff ved å klikke her.